workshop

Vithetsnormen utmanas med projektet Hair Revolution

Det råder en vit skönhetsnorm inom film, media och samhället i stort. Motiverade till att ge unga en möjlighet till att se sig själva speglade, liksom övertygelsen att skönheten sträcker sig bortom eurocentriska skönhetsideal, har därför Nimo Sheikh och Segal Mohamed arbetat fram projektet Hair Revolution.

Unga kreatörer samlas i Tromsø

I samband med NUFF, Norges Ungdomsfilmfestival i Tromsö, arrangeras en workshop som utforskar gränslandet mellan film och andra digitala medier. WEAVE samlar unga talanger från Skandinavien - filmskapare, spelutvecklare, designers, konstnärer och animatörer – för att på en vecka låte dem skapa något nytt och spännande.

Cool but sickening workshop in Virtual Reality

Last week BoostHBG arranged a workshop in Virtual Reality with the New York based Brian Chirls, a creative developer specialized in experimental interactive documentary technology. We at FilmCloud had the opportunity to send down one of our own members and after an open call we selected 21 year old, Nigerian born actor and screen writer Ese Ejodame, skilled in both java script and dancing.

Bild- och videoprojekt för hållbar utveckling i Skaraborg

För dig som är intresserad av film, digitalisering, mobila plattformar och hållbar utveckling, samt baserad i Skaraborg, kan Kultur REC nog vara av intresse. Det är ett projekt vars mål är att skapa en världsledande institution inom bild och video för hållbar utveckling.