CinemAfrica

Vithetsnormen utmanas med projektet Hair Revolution

Det råder en vit skönhetsnorm inom film, media och samhället i stort. Motiverade till att ge unga en möjlighet till att se sig själva speglade, liksom övertygelsen att skönheten sträcker sig bortom eurocentriska skönhetsideal, har därför Nimo Sheikh och Segal Mohamed arbetat fram projektet Hair Revolution.