Elsa Lovisa Mårtenson

Presentation: 

Går på Glokala Folkhögskolans filmlinje i Malmö och riktar in mig på främst manus, regi och redigering.

Utbildningar: 
Rörlig bild 1 - Linnéuniversitetet
Bildpedagogik 1 & 2 - Linnéuniversitetet
Ämneslärarprogrammet, inriktning teater mot gymnasiet - Göteborgs universitet
Medieproduktion rörlig bild - Malmö universitetet
Filmlinjen - Glokala folkhögskolan Malmö

Historia

Medlem i
8 månader 4 veckor

Yrkestitel:

Ort:

Projekttyper: