Projektstöd - Göteborgs Stad

Kalenderdatum: 
15 sep 2017

Göteborgs Stad har tre stödformer som kan var aktuella för dig som FilmCloud-medlem: 

Projektstöd kan användas för att producera ett konstnärligt verk och omfattar planering, förberedelser och genomförande samt en publik presentation, till exempel en utställning, filmproduktion, föreställning eller konsert. Det kan sökas två gånger om året och det finns ingen övre gräns för belopp som kan sökas. Den som söker måste dock vara en juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel.

Projektstöd Pronto kan användas för att producera ett konstnärligt verk och omfattar planering, förberedelser och genomförande samt en publik presentation, till exempel en utställning, filmproduktion, föreställning eller konsert. Ansökan kan göras fyra gånger om året och du kan få maximalt 40 000 kr per projekt. Den som söker måste dock vara en juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel.

En Snabb Slant är stipendiet för dig som är mellan 18 och 25 år där du kan få mellan 2000 och 20 000 kr. Syftet med stödet är att uppmuntra unga människors engagemang och ge dem möjlighet att driva egna kulturprojekt. Om du söker för att göra en film måste du kunna motivera hur projektet ska komma andra medborgare till del! Kanske genom en offentlig visning av filmen efteråt? Stödet går att söka löpande under året, men glöm inte att många har semester under juni-juli.

 

Kulturstöd är en enhet på Göteborg Stads kulturförvaltning som arbetar på uppdrag av stadens kulturnämnd (politiker). De kan gå in som medfinansiär av konstnärlig produktion om den bedöms bidra till förnyelse av konstnärliga uttryck eller produktionsformer, och deras mål är att främja ett mångsidigt kulturliv i Göteborg. Gå in och läs mer om dessa kulturstöd på deras hemsida: www.goteborg.se/kulturstod. 

Kontaktperson: Ulf Sigvardson Filmhandläggare. Enheten för kulturstöd, Göteborgs Kulturförvaltning, 031-368 32 62, ulf.sigvardson@kultur.goteborg.se