Mer om FilmCloud

FilmCloud är en unik samverkansmodell i Västra Götalandsregionen som syftar till att stimulera unga filmares utveckling.  

Genom att skapa visningssammanhang, mötesplatser, projektstöd, kurser, workshops och mentorsprogram vill FilmCloud stödja ett ungt och kreativt filmklimat i regionens 49 kommuner.

FilmCloud är till för unga filmare mellan 18 och 30 år i Västra Götalandsregionen. På webbplatsen ska vi synligöra, kommunicera och samordna alla de insatser som redan görs för unga filmare av olika aktörer i regionen.

Som ung filmare söker man ett medlemskap hos FilmCloud och kan då nyttja hela webbplatsen som även fungerar som en mötesplats där medlemmarna kan kommunicera med varandra genom forum, visa sina filmer och presentera sig själva och sina projekt. Som medlem i FilmCloud får man också tillgång till olika program, aktiviteter och stöd.

Satsningen finansieras av Västra Götalandsregionens Kulturnämnd.
Kultur i Väst är projektägare och är tillsammans med  Film i Väst och KulturUngdom proccessägare. 
Om våra andra samarbetspartners kan du läsa här. Partners.

Alla parter som ingår i samverkansmodellen FilmCloud har redan verksamhet riktad mot målgruppen men kan nu genom samarbetet FilmCloud kommunicera och synliggöra sina stöd och insatser. De kan samtidigt genom detta samarbete stärka utbudet riktat mot unga filmare.