Teknikstödet från Gothenburg Film Studios gav Mikael större möjligheter

Ingen kan väl ha undgått den flitiga filmverksamhet som vuxit fram ute bland AGAs gamla fabriker på Lindholmen. Gothenburg Film Studios drar sitt strå till stacken för att lyfta upp Göteborg på filmkartan, inte bara i Sverige men också i Skandinavien. Här spelas det in svenska tv-serier såväl som långfilmer från våra nordiska grannar. Förutom studiolokaler finns här ett kluster av olika filmföretag som erbjuder tjänster och hyr ut utrustning, rekvisita och kontorslokaler.

En av FilmClouds samarbetspartners
Sedan ett år tillbaka har Gothenburg Film Studios ett regionalt uppdrag att stötta unga filmare, vilket gör att de inom ramen för sitt Develompent- arbete erbjuder teknikpaket och studiostöd till kortare filmprojekt. De är också en av FilmClouds viktiga samarbetspartners tillsammans med aktörer som Bergsjöns Kultur- och Mediaverkstad, Doris Film mfl. En av de unga filmarna som fått stöd från Gothenburg Film Studios är Michael Stöen och i slutet av mars har hans kortfilm ”Mamma Therese” premiär i Göteborg.

– Vi fick hyra en RED One till ett kraftigt rabatterat pris vilket har inneburit att vi sluppit kompromissa lika mycket i produktionen. Alternativet hade varit att spendera betydligt mindre på scenografi, smink och kostym för att ha råd att hyra en RED själva eller så hade vi fått filma med en DSLR-kamera, vilket jag absolut inte ville göra, säger Michael, som skrivit och regisserat ”Mamma Therese”. Bakom projektet står det nystartade filmkooperativet Cassandra Pictures.
– Filmen problematiserar våra vardagliga koncept om själviskhet kontra osjälviskhet och fokuserar på skillnaden mellan ytliga handlingar och handlingar baserade på djupa känslor. Vi ville fördjupa oss i frågan om det ens någonting som man kan kalla en osjälvisk handling.

Fått stöd från andra aktörer
Förutom teknikstödet från Gothenburg Film Studios Development fick Cassandra Pictures ekonomiskt stöd från KulturUngdom och ABF i Göteborg. Ett företag sponsrade även filmen med mini-helikopter och bidrog med kompetens till flygfilmningen som krävdes för vissa scener.
   På frågan om vilka typer av stöd som Michael Stöen skulle vilja se mer av i regionen är det givna svaret pengar och teknik.
– Men jag har också länge tänkt att det hade varit väldigt bra med något slags mentorprogram där en oetablerad regissör får möjligheten att träffa en etablerad regissör ett antal gånger under en period och få råd och vägledning. Jag är helt övertygad om att det skulle hjälpa unga regissörer att skapa bättre filmer. Det skulle dessutom skapa starka kontakter mellan den oetablerade och etablerade filmvärlden, säger han. Och detta är till viss del möjligt genom FilmCloud.
– Som medlem kan man söka handledningsstöd och delta på kurser. Vi försöker även i så stor utsträckning som möjligt skapa möten mellan olika filmskapare med blandade erfarenheter, säger Martin Hammar som är projektkoordinator för FilmCloud.

Vill jobba vidare på filmen
Filmen skickas nu runt till internationella festivaler internationellt och gänget bakom filmen planerar för en längre version baserad på samma berättelse, så snart de hittat en producent som är villig att gå in och söka pengar från SFI. För Michael är det klart att det är film som han ska ägna sig åt framöver.
– Jag vill fortsätta göra så mycket film som jag hinner mellan mina frilansjobb och olika extrajobb. Förutom att gå vidare med "Mamma Therese" så ska jag skriva färdigt en utav mina nya kortfilmsidéer och förhoppningsvis starta produktionen i tid för att kunna filma den nästa sommar.


Läs mer om alla typer av stöd som finns tillgängligt för dig som ung filmare i regionen här på vår hemsida.