Nytt projektstöd för utvecklingsprojekt inom TV, film och rörlig bild

Nu finns det möjlighet att ansöka om projektfinansiering för innovativa utvecklingsprojekt inom film, TV och rörlig bild via Media Arena Lindholmen. Ansökningar tas emot löpande och beslut fattas två gånger om året. Deadline för det första beslutet är 22 juni.

Projektfinansieringen riktar sig i första hand till projekt som är i utvecklingsstadiet som exempelvis manusbearbetning, pilotproduktion eller idéutveckling. Produktion, så som inspelning eller efterbearbetning, kommer inte kunna finansieras.

Totalt kommer 2 miljoner kronor att finnas tillgängliga årligen vilket beräknas motsvara 8-10 projekt per år. En referensgrupp kommer att bereda de första ansökningarna under perioden 23 juni – 4 juli för ett formellt beslut i Göteborgs kulturnämnd i slutet av augusti.

 

Gå in här för mer information!