Inspirerande workshop i skärgårdsmiljö

Johan och Anna åkte på en workshop i manusutveckling i Gryts skärgård där de  gjorde ny bekantskaper, fick fina sensommardagar, och flera manusverktyg att ta med sig hem. Workshopledarenden var manusförfattaren och dramaturgen Soni Jorgensen som i "saltkråkanmiljö" under några dagar hade övningar i bl a karaktärsutveckling. Film i Öst och WIFT arrangerade med bland annat medel från Svenska Filminstitutets nya stöd "talangutveckling i hela landet". De flesta deltagare kom från Film i Öst i Östergötland och resterande från andra regioner genom Filmbasen i Stockholm, Film i Uppsala län och från Västra Götaland via FilmCloud/Kultur i Väst. Läs deras bloggtext här.