Hissvakten tog Anna, Elin och Catherine till Oslo

Utvecklingsprogrammet Webisodes startade för två år sedan som ett samarbete mellan Mediefabrikken i Oslo och Filmbasen i Stockholm. Här ville man ta tillvara på den kreativitet som finns på webserieområdet och det format som har varit intressant både för en ny publik och nya filmare. Webisodes blev väldigt lyckat och i år deltog även vi på Filmcloud och BoostHgb från Skåne i samarbetet och vi fick möjlighet att skicka ett deltagarteam. Anna Mercedes Bergion sökte till Webisodes via FilmCloud och eftersom programmet erbjöd plats till ett helt team i utveckling av en webbserie, så kunde hon ta med sin partner Elin och deras producent Cathrine till den första träffen i Oslo. Läs om vad de fick ut av det i denna blogg.